Filmproducenternas Rättighetsförening

FRF > Hem

Filmproducenternas Rättighetsförening - FRF, är en s.k. "collecting society". Vi arbetar utan eget vinstsyfte med att distribuera ersättning till oberoende film- och tv-producenter.

Verksamheten omfattar distribution av ersättning för samtidig oförändrad återutsändning av svenska och utländska Tv-kanaler via kabelnät. Genom att registrera sig hos FRF, inkasserar och distribuerar vi dessa intäkter till producenten.

I Sverige finns även en ersättning för att i någon mån kompensera producenterna för den tillåtna privata kopieringen. Fördelningen av den ersättningen som tillfaller oberoende film- och tv-producenter administreras av FRF-Video.

För att logga in eller registrera ditt företag, klicka här.